Hlavní partneri

image

Naša materská firma, z ktorej vzišli pôvodnej myšlienky.

image

Náš investor, vďaka ktorému môže celý náš projekt
fungovať a ďalej sa rozvíjať.